สั่งทำภาพ

ท่านสามารถเลือกช่องทางการสั่งทำได้ 2 ทางได้แก่

1. ทางไลน์ @cartoonme

2. ทางอีเมล์ toonme2010@gmail.com

 

ขั้นตอนการสั่งทำ

1. เลือกช่องทางที่ต้องการสั่งทำข้างต้น

2. เลือกว่าจะสั่งทำภาพ Type A หรือว่า Type B

3.